Wat is kempo?

De benaming ‘kempo’ stamt af van de Japanse leeswijze van twee Chinese schrifttekens die in China als ‘quanfa’ of ‘chuan-fa“: in Japan als ‘kempō’ en in Korea als ‘kwon bup’ werden uitgesproken. In China, het land van oorsprong, is quanfa een verzamelbegrip dat voorheen gebruikt werd voor alle traditionele vechtkunsten. Tegenwoordig gebruikt men de term Kungfu of Wushu om de Chinese vechtkunsten aan te duiden.

In Okinawa en in Japan werd het Chinese begrip ‘kempo’ in de jaren na 1930 vervangen door ‘karate’ om de herkomst van deze vechtkunst te verhullen. In eerste instantie wilde de Okinawaanse grootmeester Gichin Funakoshi de naam “Dai Nippon Kempo Karate” in gebruik nemen maar de Japanse autoriteiten keurden dit af. De term ‘kempo’ is ontstaan door voor de transliteratie van ‘kenpō’ het Hepburnsysteem toe te passen maar abusievelijk de macron voor de lange klinker achterwege te laten. De algemene aard van de term gecombineerd met de wijdverbreide interculturele toepassing binnen de wereld van de gevechtskunsten heeft geleid tot vele uiteenlopende betekenissen.

Vanuit China verspreidde de vechtkunst Chuan Fa zich ook naar de omringende buurlanden waaronder Korea, Japan, Okinawa, Taiwan, Vietnam en Indonesië. Sommige varianten kwamen ook naar Nederland en België.

In Indonesië wordt Chinese vechtkunst aangeduid met de term Kun Tao die allerlei varianten kent want in de loop van de tijd is Kun Tao vermengd met verschillende Chinese Kung Fu- en Indonesische Pentjak Silat stijlen. Toen in de jaren vijftig van de 20ste eeuw veel Indo-Europeanen (indo’s) naar Nederland kwamen, werd het Kuntao meegenomen. De basistechnieken (Kihon Waza) van het Kyokushinkai karate werden gebruikt om beginners de eerste beginselen bij te brengen. Een variant van deze vechtkunst die door Sifu Carel Faulhaber (1923-1974) en zijn leerling Sifu Gerard Meijers werd gevormd, kreeg in Nederland bekendheid onder de naam Shaolin Kempo. Een vrij bijzonder samengestelde naam voor een Indonesische vechtkunst, omdat de Japanse uitspraak voor de Chinese karakters Chuan Fa is gebruikt (“kempo”) in combinatie met het Chinese woord “Shaolin” waarmee verwezen wordt naar het Chinese Shaolin klooster, de bakermat van veel Chinese vechtkunsten, zo ook het Indonesische Kun Tao. Een andere adaptatie van de oorspronkelijke Kuntao is gevormd door de heren Sifu Bax en Sifu de Gijssel. Deze vorm wordt Yin en Yang kempo genoemd.